מכרזים

מס. מכרז HR-14/2018
שם מכרז מנהל/ת מחלקת תקציב וכלכלה
תאריך אחרון להגשה 17/04/2018 16:00
מחיר 0

 

27.3.2018

מכרז חיצוני מס' 14/2018                              

תואר המשרה:   מנהל/ת מחלקת תקציב וכלכלה

מנהל:                כספים

מתח הדרגות:    חוזה אישי 

היקף משרה:      100%

מקום העבודה:   מוזיאון רוקפלר

כפיפות:             סמנכ"ל הכספים

 תיאור תפקיד

 

 • בניית תקציב הרשות ובקרתו השוטפת לאורך השנה
 • הכנת תחזיות תקופתיות להתממשות התקציב בכל נקודת זמן
 • בניית הממשק בין תכניות העבודה לתקציב, בדגש על תפוקות
 • הפקת דוחות בקרה ניהוליים ביחס לעמידה ביעדי התקציב לכלל יחידות הרשות
 • הגדרת צרכים וסיוע בהטמעת מערכות מידע בתחום ניהול תקציב ובקרתו
 • גיבוש תכניות להתכנסות למסגרת תקציב, לרבות התייעלות והנדסת ערך
 • בדיקות כדאיות כלכלית, בניית תכניות עסקיות, תמחיר
 • ליווי ומתן ייעוץ כלכלי ליחידות השונות

  דרישות תפקיד

   

 • תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים / חשבונאות (תינתן עדיפות לתואר שני) - תנאי סף
 • ניסיון של 3 שנים לפחות (ברציפות) כמנהל תקציב או כאיש תקציבים בארגון בעל מחזור פעילות של לפחות 50 מלש"ח - תנאי סף
 • תינתן עדיפות למועמד לו הכרות ועבודה פרקטית עם תקציב המדינה, משרד האוצר ויח' קשורות
 • אוריינטציה טכנולוגית והבנה ועבודה עם מערכות מידע
 • שליטה מעולה באקסל
 •  

  כישורים חשובים למועמד:

 • יכולת הנעת ממשקים בסביבה ארגונית מורכבת
 • יכולת אנליטית גבוהה
 • יכולת עבודה בתנאי ריבוי משימות ותחת לחץ
 • יכולת למידה מהירה, יחסי אנוש מצוינים, יכולת עבודת צוות, יצירתיות ויוזמה
 • יכולת התנסחות והבעה בע"פ ובכתב, עברית ואנגלית, לרבות יכולת רפרזנטטיבית
 • יכולת להביא סדר, מתודולוגיה והגיון למערכת לא מוכרת
 • זמינות מידית – יתרון מובהק

 

 

כללי

רשות העתיקות תהא רשאית לערוך מיון ראשוני באמצעות ועדת מיון שתמונה לכך ברשות ולבחור את המועמדים המתאימים טרם ועדת המכרזים וכן תהיה רשאית להזמין את המועמדים המתאימים ביותר לראיון.

במקרים של ריבוי מועמדים (מעל ל- 7  מועמדים) תהא ועדת המיון רשאית להמליץ מיהם המתמודדים שימשיכו את מהלך האבחון והזימון לראיון למכרז בפני ועדת המכרזים.

רשות העתיקות שומרת לעצמה הזכות להאריך מועד הגשת המועמדות, לעדכן את המכרז ו/או לבטלו בהתאם לשיקול דעתה.

רשות העתיקות רשאית לבחור במי מבין המועמדים.  מועמד/ת שייבחר י/תעמוד בתקופת ניסיון בת 9 חודשים עם אפשרות להארכה.

    

      כל מקום שננקטה בו לשון זכר-גם לשון נקבה במשמע. הזדמנות שווה ניתנה לאישה ולגבר בעלי כישורים שווים מתאימים במכרז זה.

 

מועמדות למכרז זה יש להפנות אל אגף משאבי אנוש,  בדוא"ל gali@israntique.org.il או במעטפה סגורה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים מטה, בציון מס' המכרז וציון שם המשרה הפנויה לכתובת: מוזיאון רוקפלר, ת"ד 586, ירושלים מיקוד 91004  עד ליום: 17.4.2018  בשעה 16:00.

*

מועמדים אשר לא יצרפו את המסמכים במלואם כנדרש לעיל, מסתכנים בפסילת מועמדותם.

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להזמין את המועמדים או חלקם לראיון אישי.

הצעה שלא תתקבל במייל כתובתו מעלה או שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד שנקבע לעיל, לא תילקח בחשבון, גם אם נשלחה לפני תום המועד הנ"ל בדואר או בכל דרך אחרת.

יש לעיין בנוסח המלא של המכרז כפי שמופיע בקישור בעמוד זה

הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי המכרז עצמם הן אלה שתחייבנה את רשות העתיקות ואת המועמדים.

בברכה,

 

 

אורנה לוי

מנהלת אגף משאב אנוש