רכישת זכות השתתפות במכרז

מס. מכרז 02/18
שם מכרז שירותי הסעדה במוזיאון רוקפלר
תאריך אחרון להגשה 31/01/2018 12:00
מחיר 0חשבונית:
פרטים אישיים:בנייה teti-tu

Websites, texts and photos © Israel Antiquities Authority

The IAA websites are temporarely unavailable due to maintenance